PRAVNO OBVESTILO

Predmet tega pravnega obvestila je spletna stran na naslovu https://videostroj.com/sl/ (v nadaljevanju: spletna stran), ki je oblikovana z namenom nuditi uporabnikom spletne strani splošne informacije o naši družbi in storitvah.

Upravljavec spletne strani je družba Videostroj, produkcijske storitve d.o.o., Celovška cesta 73, 1000 Ljubljana, matična številka 5357624000 (v nadaljevanju: Videostroj). Vsa vsebina na spletni strani je last družbe Videostroj in je zgolj informativne narave.

Omejitev odgovornosti

Družba Videostroj si bo po najboljših močeh prizadevala redno in skrbno preverjati ter posodabljati vsebino spletne strani, vendar ne prevzema kakršnekoli odgovornosti za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani. Prav tako družba Videostroj ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak.

Družba Videostroj si pridržuje pravico kadarkoli in na kakršenkoli način spreminjati vsebino spletne strani, ne glede na razlog in brez obveznosti obveščanja uporabnikov. Družba Videostroj ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Niti družba Videostroj niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi ali nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za uporabo spletne strani in za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala kot posledica uporabe tam nahajajočih se spletnih vsebin, informacij in gradiv, zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani ali z dostopom prek povezav do drugih spletnih strani.

Družba Videostroj ne prevzema kakršnegakoli jamstva, da informacije, programska oprema ali druga gradiva, ki so dostopni preko njene spletne strani, niso okuženi z virusi ali drugimi škodljivimi komponentami. Družba Videostroj prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino informacij, pridobljenih prek povezav, ki niso njena last, ali za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

Družba Videostroj je imetnik materialnih in moralnih avtorskih pravic nad vsemi vsebinami, objavljenimi na spletni strani. Avtorska dela so zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati. Če ni drugače določeno, ostanejo avtorske pravice v izključni lasti družbe Videostroj in jih lahko tretje osebe uporabljajo le s predhodnim pisnim soglasjem družbe Videostroj.

Uporabnik spletne strani lahko uporablja vsebine na spletni strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani, kot je kopiranje, prepisovanje, spreminjanje, razmnoževanje, javno prikazovanje in predvajanje, razširjanje v komercialne namene ter druge oblike uporabe avtorskega dela kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin, brez predhodnega pisnega soglasja družbe Videostroj je prepovedana.

V skladu z veljavno zakonodajo je izjemoma dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskih del za namen obveščanja javnosti, za namene pouka ter z namenom ponazoritve, soočenja ali napotitev (v obliki citatov), vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.

Uporaba vseh znakov, znamk, logotipov in drugih pravic intelektualne lastnine, objavljenih na spletni strani, brez predhodnega pisnega soglasja družbe Videostroj ni dovoljena.

Reševanje sporov

Vprašanja, pripombe in morebitne pritožbe, ki so na kakršenkoli način povezane s to spletno stranjo ali njenimi vsebinami, lahko pošljete po pošti na naslov Videostroj d.o.o., Celovška cesta 73, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na andrej@videostroj.com.

Skladno z določbami vsakokrat veljavnega Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov vas obveščamo, da družba Videostroj ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z veljavno zakonodajo.

Za reševanje morebitnih sporov iz naslova uporabe spletne strani je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Za presojo vseh razmerij med družbo Videostroj in uporabnikom spletne strani se uporablja pravo Republike Slovenije.

Končne določbe

Z vstopom na spletno stran in njeno uporabo potrjujete, da ste sprejeli v pravnem obvestilu opisane pogoje in omejitve ter z njimi soglašate. Pravno obvestilo je zavezujoče in je lahko predmet sprememb, zato svetujemo, da se z veljavnim pravnim obvestilom seznanite ob vsakem obisku spletne strani.

Družba Videostroj si pridržuje pravico kadarkoli in na kakršenkoli način spremeniti ali dopolniti to pravno obvestilo. Vsakokrat veljavna verzija je objavljena na spletni strani.

Pravno obvestilo je veljavno od dne 26. 1. 2023 dalje.

A GOOD STORY MAKES EVERYTHING