PRAVNO OBAVEŠTENJE

Predmet ovog pravnog obaveštenja je veb-stranica na adresi https://videostroj.com/sl/ (u daljem tekstu: veb-stranica), koja je dizajnirana tako da korisnicima veb-stranice daje opšte informacije o našem društvu i uslugama.

Rukovalac veb-stranice je Društvo Videostroj, produkcijske storitve d.o.o., Celovška cesta 73, 1000 Ljubljana, matični broj 5357624000 (u daljem tekstu: Videostroj). Sav sadržaj na veb-stranici je svojina Društva Videostroj i isključivo je informativne prirode.

Ograničavanje odgovornosti

Društvo Videostroj ulaže najveće napore da redovno i pažljivo proverava i osavremenjuje sadržaj veb-stranice, ali ne preuzima bilo kakvu odgovornost za pravilnost, potpunost i ažurnost podataka objavljenih na veb-stranici. Isto tako, društvo Videostroj ne isključuje mogućnost pojave eventualnih  jezičkih, tehničkih ili sadržinskih grešaka.

Društvo Videostroj zadržava prvo da u bilo kom trenutku i na bilo koji način promeni sadržaj veb-stranice, bez obzira na razlog i bez obaveze da o time obavesti korisnike. Društvo Videostroj ne preuzima odgovornosti za bilo kakve posledice takvih promena.

Ni Društvo Videostroj ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi ili nadgradnjama veb-stranice, ne može biti odgovorno za korišćenje veb-stranice niti za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica internet sadržaja, informacija i građe koji se tamo nalaze, zbog nemogućnosti korišćenja veb-stranice ili pristupa preko linkova drugim veb-stranicama.

Društvo Videostroj ne preuzima bilo kakve garancije da informacije, programska oprema ili druga građa koji su dostupni preko njegove veb-stranice, nisu zaraženi virusima ili drugim štetnim komponentama. Društvo Videostroj isto tako ne odgovara za oblik i sadržaj informacija dobijenih preko linkova koji nisu u njegovoj svojini, ili za poštovanje privatnosti na navedenim linkovima.

Autorska prava i prava intelektualne svojine

Društvo Videostroj je imalac materijalnih i moralnih autorskih prava nad svim sadržajima objavljenim na veb-stranici. Autorska dela su zaštićena već samim nastankom i ne treba ih posebno označavati. Ako nije određeno drugačije, autorska prava ostaju u isključivoj svojini Društva Videostroj i treće strane ih mogu koristiti samo uz prethodnu pismenu saglasnost Društva Videostroj.

Korisnik veb-stranice može koristiti sadržaj na veb-stranici isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Svaki drugi oblik korišćenja sadržaja veb-stranice, kao što je kopiranje, prepisivanje, menjanje, umnožavanje, javno prikazivanje i emitovanje, širenje u komercijalne svrhe, i drugi oblici korišćenja autorskog dela, kao i korišćenje podataka odnosno sadržaja, bez prethodne pismene saglasnosti Društva Videostroj, zabranjen je.

U skladu sa važećim zakonodavstvom, izuzetno je dopušteno korišćenje odnosno reprodukcija autorskih dela u cilju obaveštavanja javnosti, u cilju izvođenja nastave, kao i u cilju ilustrovanja, suočavanja ili upućivanja (u obliku citata), ali je pri tome obavezno navesti izvor i autorstvo dela.

Korišćenje svih znakova, brendova, logotipova i drugih prava intelektualne svojine objavljenih na veb-stranici, bez prethodne pismene saglasnosti Društva Videostroj, nije dopušteno.

Rešavanje sporova

Pitanja, primedbe i eventualne žalbe koji su na bilo koji način povezani sa ovom veb-stranicom ili njenim sadržajima, možete poslati poštom na adresu Videostroj d.o.o., Celovška cesta 73, 1000 Ljubljana, ili elektronskom poštom na andrej@videostroj.com.

U skladu sa odredbama važećeg Zakona o vansudskom rešavanju potrošačkih sporova, obaveštavamo vas da Društvo Videostroj ne priznaje nijedno telo za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova kao telo nadležno za rešavanje eventualnog potrošačkog spora kojeg bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Za rešavanje eventualnih sporov po osnovu korišćenja veb-stranice, nadležan je stvarno nadležni sud u Ljubljani. Za ocenu svih odnosa između Društva Videostroj i korisnika veb-stranice važi pravo Republike Slovenije.

Završne odredbe

Vašim ulaskom na veb-stranicu i njenim korišćenjem potvrđujete da ste prihvatili uslove i ograničenja opisane u pravnom obaveštenju i da ste saglasni sa njima. Pravno obaveštenje je obavezujuće i može biti predmet promena, pa vas zato savetujemo da se upoznate sa važećim pravnim obaveštenjem svaki put kada posetite veb-stranicu.

Društvo Videostroj zadržava pravo da u bilo kom trenutku i na bilo koji način izmeni ili dopuni ovo pravno obaveštenje. Važeća verzija je uvek objavljena na veb-stranici.

Pravno obaveštenje stupa na snagu od 26.1.2023. godine nadalje.

A GOOD STORY MAKES EVERYTHING